THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Microsoft Việt Nam

Danh vị tài trợ

Nhà tài trợ Hội thảo

Địa chỉ

Tầng 16, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel

024 39263000

Fax
Website www.microsoft.com/vi-vn
GIỚI THIỆU

Là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Microsoft có tầm ảnh hưởng lớn, hỗ trợ nền kinh tế tại nhiều quốc gia mà tập đoàn hoạt động.Đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1996, đến năm 2006, Microsoft chính thức trở thành công ty TNHH Microsoft Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam đặt trọng tâm vào 5 mảng chính bao gồm phát triển nguồn nhân lực CNTT, phát triển ngành công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông, áp dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và xã hội và đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin.
Là đối tác tin cậy hàng đầu về CNTT, Microsoft đã vạch ra một kế hoạch chiến lược phù hợp với kế hoạch phát triển CNTT củaViệt Nam đến năm 2020 dựa trên các lĩnh vực chính như Hạ tầng CNTT – An ninh mạng, Gia tăng năng suất và năng lực cạnh tranh cho khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục.
Nỗ lực của Microsoft hơn 20 năm qua, cùng chính phủ Việt Nam, là để góp phần xây dựng một ngành công nghệ thông tin lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế xã hội. Microsoft cùng mạng lưới hơn 500 đối tác tại đây, rất tự hào là một phần của ngành CNTT để cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng hơn nữa. Những việc mà Microsoft đã, đang và sẽ tiếp tục làm là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, trao quyền cho thế hệ trẻ phát triển, giải quyết các thách thức xã hội và xây dựng các chính sách nền tảng cho đổi mới trong tương lai.
Microsoft Việt Nam hiện có 100 nhân viên. Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam là ông Phạm Thế Trường.

SẢN PHẨM
TIN TỨC