Ông Ngô Nguyễn Hoàng Vũ

Giám đốc Tiếp thị
Grab Financial Group Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Xu hướng liên kết các công cụ thanh toán không dùng
tiền mặt hướng đến hệ sinh thái đa dịch vụ

TIỂU SỬ

Ông Ngô Nguyễn Hoàng Vũ gia nhập Grab Việt Nam từ năm
2015 và hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại Grab
Financial Group Việt Nam. Với vị trí này, ông Vũ phụ trách toàn
bộ hoạt động marketing của mảng dịch vụ Thanh toán di động &
chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards, đồng thời đảm
nhiệm phát triển các hoạt động marketing trên nền tảng Grab.
Trước đó, ông Vũ là một trong những thành viên nòng cốt xây
dựng và phát triển mảng dịch vụ GrabBike, GrabExpress cho thị
trường Việt Nam. Ngoài ra, ông Vũ từng có thời gian phụ trách
hoạt động marketing của Grab tại Myanmar.
Ông Vũ tốt nghiệp đại học Claude Bernard Lyon 1 tại Pháp.

TỔNG QUAN