Ông Nguyễn Đăng Thắng

Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ Tài chính số VNPT
(VNPT FinTech)

CHỦ ĐỀ

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ công: Cơ hội và thách thức

TIỂU SỬ

Anh Nguyễn Đăng Thắng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính số VNPT FinTech – đơn vị chủ lực của Tập đoàn VNPT trong việc phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính số. Anh Nguyễn Đăng Thắng đã có 14 năm làm việc ở các vị trí khác nhau trong lĩnh vực phần mềm, giải pháp, công nghệ; từ phát triển các phần mềm dịch vụ trên nền tảng viễn thông tới nghiên cứu, xây dựng các giải pháp trên nền tảng Big Data, payment. Với hơn 3 năm phụ trách lĩnh vực Tài chính số, định hướng của anh là đưa VNPT Pay trở thành ngân hàng số di động hàng đầu tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy nền tài chính số toàn diện và đóng góp vào sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia mà Tập đoàn VNPT đang tiên phong thực hiện.

TỔNG QUAN

Sau hơn 1 năm triển khai, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang từng bước phát huy tính ưu việt trong việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm. Theo Văn phòng Chính phủ, mục tiêu đặt ra trong năm 2020 là cung cấp 30% dịch vụ công mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, vì vậy vấn đề thanh toán trực tuyến để tạo thuận lợi cho người sử dụng là rất quan trọng. Hiện nay, VNPT Pay là nền tảng hoàn thiện trong thanh toán tập trung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Payment Platform), kết nối giữa cổng Dịch vụ công bộ/ngành/ địa phương với các kênh thanh toán (Ngân hàng, cổng trung gian thanh toán…). Các đơn vị bộ ngành, tỉnh thành phố, các ngân hàng/trung gian thanh toán chỉ cần một kết nối tới Payment Platform, không phải kết nối nhiều đơn vị với nhau. Việc triển khai đồng bộ Payment Platform là cú hích mạnh mẽ cho việc đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên cũng đi kèm với nhiều thách thức lớn.