Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

CHỦ ĐỀ

Ngân hàng số - Xu hướng tất yếu của Ngân hàng

TIỂU SỬ

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957, giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ tháng 4/2017, Thành viên HĐQT từ năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank từ năm 2013. Từ tháng 3/2018, Ông Nguyễn Đình Thắng chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.
Ngoài công tác tại LienVietPostBank, ông Thắng còn tham gia và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ V, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III.

TỔNG QUAN

Các định chế tài chính, ngân hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Trong quá trình chuyển đổi số quốc gia thì hệ thống tài chính, ngân hàng phải là các đơn vị tiên phong chuyển đổi số và tất yếu là phải xây dựng ngân hàng số để đáp ứng nhu cầu thanh toán online, dịch vụ ngân hàng online hướng tới nhiều đối tượng khách hàng và góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên nền tảng kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và công dân số. Bài tham luận sẽ cho thấy những tác động của Ngân hàng số tới khách hàng và bản thân ngân hàng, cũng như những cơ hội, thách thức của việc xây dựng ngân hàng số đối với các Ngân hàng Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.