Ông Nguyễn Minh Tâm

Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

CHỦ ĐỀ

Nâng cao trải nghiệm dịch vụ ngân hàng thông qua công nghệ số

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Minh Tâm có 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng.
Ông có bằng Thạc sỹ ngành Kinh tế.

TỔNG QUAN