NOVICOM

Logo

Địa chỉ

Třebohostická 14, 100 00 Praha 10, Czech Republic TP. Hà Nội.

Tel

+420 271 777 231

Fax

Website https://www.novicom.eu

GIỚI THIỆU

Novicom là nhà cung cấp các giải pháp cho việc giám sát, quản trị và bảo mật các mạng lớn, đến từ CH. Séc. Sử dụng các công nghệ độc đáo của riêng mình - Novicom SGP (Secure Grid Platform) và Novicom SDP (Secure Delivery Protocol) - Novicom đạt được độ tin cậy cao về bảo mật và vận hành, ngay cả trong các mạng phân tán lớn.
Giải pháp của Novicom bổ sung hoàn hảo cho các công cụ bảo mật mạng tiên tiến như SIEM hoặc NBA. Tích hợp với các hệ thống này cung cấp cho quản trị viên một công cụ phản hồi tức thì và mạnh mẽ - Phát hiện mối đe dọa mạng trong SIEM/NBA, xác định vị trí thiết bị bị truyền nhiễm (giám sát L2), kịp thời xem lại các giao tiếp và đánh giá tác động của việc ngắt kết nối thiết bị với doanh nghiệp các quy trình của tổ chức (BVS) và cuối cùng ngắt kết nối hoặc cô lập nó (NAC/DDI). Tất cả được thực hiện dễ dàng với vài cú nhấp chuột trong vài giây.

Sản phẩm

AddNet là một giải pháp độc đáo tích hợp DDI/NAC, giúp tăng hiệu quả quản lý không gian địa chỉ IP và kiểm soát truy cập mạng trong các mạng lớn thông qua tích hợp các hệ thống để quản lý không gian địa chỉ IP, dịch vụ mạng lõi (DHCP, DNS), giám sát L2, kiểm soát truy cập mạng (NAC) và duy trì giao tiếp với phần cứng mạng. AddNet cung cấp một tập hợp đầy đủ, các công nghệ và dịch vụ phức tạp sẵn sàng được tích hợp với các hệ thống khác để tăng thêm giá trị gia tăng của nó.

Đặc điểm của AddNet:
• Tiết kiệm đáng kể thời gian quản trị mạng
• Quản trị mạng tập trung và chuẩn hóa quy trình vận hành
• Giám sát L2 mạnh mẽ có thể xác định vị trí vật lý của thiết bị thông qua tích hợp với báo cáo điện báo
• Dịch vụ mạng lõi – DNS, DHCP, Radius hoạt động ổn định với hiệu suất cao
• Cung cấp quyền truy cập mạng an toàn thông qua xác thực đầy đủ 802.1x và/hoặc xác thực MAC rồi mới (gán VLAN)
• Quản trị hoàn toàn tự động với BYOD và thiết bị di động
• Xóa nhận dạng BYOD và thiết bị di động trong mạng
• Giảm chi phí nhờ giám sát lâu dài việc sử dụng cổng phần cứng mạng
• Hoàn toàn tương tác mà không đồng nhất với các công nghệ của Microsoft và Cisco

BVS cung cấp tổng quan thời gian thực đáng tin cậy về cơ sở hạ tầng CNTT được quản trị và phản ánh các mối quan hệ với các quy trình kinh doanh của một tổ chức. Điều này được sử dụng để định hướng rõ ràng trong mạng, điều tra các sự cố bảo mật và xác định cơ sở hạ tầng và phân khúc mạng quan trọng của tổ chức và là công cụ chính để phân tích tác động kinh doanh toàn diện liên quan tới CNTT.
Đặc điểm của BVS:
• Phát hiện trong thời gian thực với các giao tiếp mạng trong hạ tầng CNTT
• Hiển thị rõ ràng với định hướng nhanh chóng trong môi trường CNTT của riêng bạn
• Thu tập ngữ cảnh bảo mật qua tài sản CNTT (chỉ số rủi ro, lỗ hổng)
• Khái quát về hành vi cơ sở hạ tầng kịp thời
• Khái quát ngay về sức khỏe và tình trạng thực tế của các dịch vụ kinh doanh được cung cấp
• Bản đồ quy trình/dịch vụ liên kết đến tài sản kỹ thuật
Quản lý hiệu quả cấu trúc kinh doanh và CNTT của mình đối với các rủi ro CNTT