Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm tái cơ cấu hoạt động ngân hàng bán lẻ trên
nền tảng số

TIỂU SỬ

10/2019 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Hiện
đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Phó trưởng ban chỉ
đạo chuyển đổi số Vietcombank
04/2017 – 10/2019: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban
Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank
07/2016 – 04/2017: Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân
hàng Vietcombank
09/2014 – 07/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban
Kinh tế Trung ương
05/2012 – 08/2014: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại
cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).
08/2008 – 05/2012: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung
tâm Công nghệ Thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam (Vietinbank).
06/1999 – 08/2008: Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).

TỔNG QUAN

Có một câu nói nổi tiếng trước đây là “người tiêu dùng cần dịch vụ ngân hàng (banking) hơn là cần ngân hàng (bank)” và câu nói nối tiếp là “người tiêu dùng cần trải nghiệm cuộc sống hơn là cần dịch vụ ngân hàng”. Vì thế ngày nay các ngân hàng nên đưa dịch vụ bán lẻ của mình vào cuộc sống số của người tiêu dùng. Để làm điều đó, sự hợp tác với fintech có thể giúp ngân hàng phát huy thế mạnh của mình và trở thành một phần tích cực trong hệ sinh thái dịch vụ số mà người tiêu dùng sử dụng thường xuyên. Với đặc thù và thế mạnh của mỗi bên, ngân hàng và fintech có thể bổ trợ tốt cho nhau từ công nghệ, tới sản phẩm dịch vụ, thậm chí tạo ra mô hình kinh doanh mới.