Ông Phạm Tấn Lộc

Giám đốc khối Dịch vụ Ngân hàng số
Ngân hàng Việt Nam thương tín
(Vietbank)

CHỦ ĐỀ

Đa dạng hóa dịch vụ thanh toán trên nền tảng số: An toàn
– Nhanh chóng – Tiện lợi

TIỂU SỬ

Ông Phạm Tấn Lộc hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Khối Dịch vụ
Ngân hàng số của Vietbank,
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa
quốc gia: hàng tiêu dùng nhanh, Dược phẩm, và Logistic. Từ năm
2010 ông công tác tại các Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam
giữ các chức vụ quan trọng như giám đốc Trung tâm thẻ, Giám
đốc Trung tâm Ngân hàng số (HDBank, VIB, Lienviet postbank,
NCB, và từ năm 2019 Ông chính thức được Vietbank bổ nhiệm
vào vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng số sau khi giúp Vietbank
triển khai thành công hệ thống thẻ, hệ thống ngân hàng số
trong thời gian ngắn, và từng bước chuyển đổi mô hình ngân hàng
truyền thống sang mô hình digital banking theo định hướng và
chiến lược đề ra của Vietbank. Cũng từ 2019, ông được bổ nhiệm
kiêm nhiệm vào vị trí Phó ban thường trực triển khai dự án Giao
thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào thí điểm mô
hình thẻ vé thông minh không tiếp xúc theo tiêu chuẩn quốc tế
thẻ CHIP/ EMV.

TỔNG QUAN

Bài trình bày tóm lược xu thế và tình hình triển khai các dịch vụ
thanh toán trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, với sự nhấn
mạnh vào sự ảnh hưởng của công nghệ đối với dịch vụ thanh toán.
Đồng thời, diễn giả cũng đưa ra các ví dụ sinh động về thực tiễn
triển khai đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán trên nền tảng số tại
Vietbank.