Ông Syed Hamid Ali

Chuyên gia tư vấn cấp cao – Khối Khách Hàng Doanh nghiệp

Nucleus Software

CHỦ ĐỀ

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong dịch vụ cho vay

TIỂU SỬ

Syed Hamid Ali là một cố vấn giải pháp cấp caotại Nucleus Software. Ông chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh chiến lược cho các giải pháp công nghệ cho vay tiên tiến trên khắp Đông Nam Á. Syed là một người am hiểu lĩnh vực dịch vụ tài chính với hơn 16 năm kinh nghiệm. Ông đã giúp một số tổ chức tài chính hàng đầu đạt được mục tiêu và nhận ra giá trị kinh doanh thông qua các sáng kiến công nghệ quan trọng. Syed còn là một chuyên gia về các chức năng kinh doanh cho vay bán lẻ và doanh nghiệp, với hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp của công nghệ và thực tiễn kinh doanh trong khu vực.

TỔNG QUAN

• Đưa ra tầm nhìn ngoài sự cường điệu và thu lợi nhuận từ công nghệ.
• Tận dụng chuyển đổi kỹ thuật số để phát triển nhu cầu của khách hàng.
• Tận dụng sức mạnh của AI và Analytics để đưa ra quyết định tín dụng nhanh hơn và tốt hơn.
• Kết nối liền mạch vào hệ sinh thái nền tảng