Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2019

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A bank)

Đến cuối tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ của hoạt động Tín dụng xanh của ngân hàng đạt gần 21.000 tỷ đồng. Ngoài tập đoàn TH, Bắc Á bank còn tư vấn đầu tư cho nhiều dự án xanh khác tại Thái Bình, Lâm Đồng, Cao Bằng...
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh (HDbank)

Năm 2018, HDbank đã tài trợ cho 22 dự án tiết kiệm năng lượng, đầu tư năng lượng tái tạo… với dư nợ hơn 1.800 tỷ, chiếm 1,62 tổng dư nợ. Đến cuối tháng 9 năm 2019, HDbank đã tài trợ cho 82 dự án tín dụng xanh với dư nợ đạt gần 7.900 tỷ đồng, chiếm hơn 6% tổng dư nợ.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank)

Nam A Bank là ngân hàng TMCP không vốn nhà nước đầu tiên ký kết hợp tác với GCPF - Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu triển khai chương trình “Tín dụng xanh”, cho vay vốn thực hiện các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng với lãi suất ưu đãi từ 7%/năm. Đây là hoạt động nổi bật trong dự án cộng đồng “Tôi chọn sống xanh” mà Nam A Bank đã và đang triển khai.