Ông Trần Đại Long

Giám đốc Công nghệ
MOCA

CHỦ ĐỀ

 

TIỂU SỬ

Ông Trần Đại Long là đồng sáng lập MOCA và hiện đảm nhiệm vị
trí Giám Đốc Công nghệ của MOCA. Trên cương vị này, ông Long
chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm công nghệ, nền tảng
hạ tầng kỹ thuật của công ty. Bên cạnh phát triển các sản phẩm
thanh toán của MOCA, ông Long còn là thành viên chủ chốt phát
triển các công nghệ và sản phẩm dành cho người dùng ví MOCA
trên nền tảng của đối tác chiến lược Grab tại Việt Nam. Dưới sự
lãnh đạo của ông Long, các công nghệ và sản phẩm của MOCA
đang được phát triển mạnh mẽ với mạng lưới đơn vị chấp nhận
thanh toán online và offline rộng khắp.
Trước khi gia nhập MOCA, ông Long từng đảm nhiệm vị trí Phó
Giám đốc Khối CNTT của Ngân hàng ACB và Giám đốc Công nghệ
của Công ty Swiss Post Solutions tại Việt Nam

TỔNG QUAN