Ông Trần Thái Bình

Giám đốc khối Công nghệ thông tin
Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank)

CHỦ ĐỀ

 

TIỂU SỬ

• Cử nhân Công nghệ thông tin
• Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT: 20 năm
• Kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng: 15 năm
• Quá trình công tác tại Sacombank:
- 2008 – 2009: GĐ dự án xây dựng Contact Center
- 2010 – 2016: GĐ Trung Tâm DVKH - Triển khai thành
công dự án Contact Center theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên
trong lĩnh vực ngân hàng tại VN
- 2010 – 2016: GĐ NHĐT kiêm GĐ TT.DVKH – Triển
khai thành công dự án eBanking (2013) đưa Sacombank trở thành
một trong những ngân hàng dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ
ngân hàng trực tuyến và ngân hàng trên di động (đạt tất cả các
giải cao nhất của My EBank do VNEXPRESS tổ chức năm 2014 và
các giải thưởng quốc tế khác)
- 2018 – nay: GĐ Khối CNTT. Ứng dụng các công nghệ
chủ chốt CMCN 4.0 trong kinh doanh và quản trị điều hành.

TỔNG QUAN