Ông Vincent Ling

Phó Tổng Giám đốc UnionPay International Đông Nam Á

UNIONPAY INTERNATIONAL

CHỦ ĐỀ

Giải Pháp Phát Triển Thanh Toán Không Tiền Mặt Tại Việt Nam

TIỂU SỬ

Vincent Ling là Phó Tổng Giám đốc của UnionPay International Đông Nam Á. Ông chịu trách nhiệm về Thương hiệu Khu vực và Truyền thông cũng như danh mục sản phẩm cốt lõi.
Là một chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, Vincent có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực thanh toán, từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong phát triển kinh doanh, bán hàng và tiếp thị tại JCB International Châu Á Thái Bình Dương, MasterCard Châu Á Thái Bình Dương và American Express International.
Trước khi gia nhập UnionPay International, Vincent đã có sáu năm làm Giám đốc điều hành của JCB International Châu Á Thái Bình Dương, dẫn đầu chiến lược và định hướng chung trong việc phát triển thương hiệu thanh toán ở châu Á. Dưới sự lãnh đạo của ông, JCB đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển cơ sở và mạng lưới chấp nhận Cardmember tại Châu Á.
Trước đó, Vincent cũng từng là Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh cho các sản phẩm mạng toàn cầu tại MasterCard Châu Á Thái Bình Dương, và Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh cho các quan hệ đối tác ngân hàng tại American Express International Inc., chịu trách nhiệm phát triển, thực hiện và quản lý các quan hệ đối tác kinh doanh mới và thẻ tín dụng ở Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Canada. Vincent đã được trao giải thưởng American Express Đại sứ Câu lạc bộ vì thành tích xuất sắc trong năm 2005.
Bên cạnh các chức vụ trong chuyên môn, Vincent còn phục vụ trong ban giám đốc của cơ quan cứu trợ thảm họa độc lập hàng đầu Singapore, Mercy Relief với tư cách là thành viên của Ủy ban điều hành. Ông cũng là chủ tịch của ban cố vấn cho trường tiểu học Corporation.
Vincent tốt nghiệp Đại học Manchester với bằng Cử nhân Kỹ thuật (xếp loại Danh dự) về Kỹ thuật Điện và Điện tử, và có trụ sở tại Singapore với vợ và hai con.

TỔNG QUAN