Ông Weichoong Lam

Tổng Giám đốc

Veros Consulting

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm phát triển Chính phủ điện tử tại Singapore: Đích đến hay Hành trình?

TIỂU SỬ

Ông Wei Choong Lam trợ giúp Chính phủ Singapore trong hành trình phát triển chính phủ điện tử từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Cụ thể, ông tư vấn cho nhiều cơ quan của chính phủ bao gồm: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Phát triển quốc gia và Nội vụ. Trước khi thành lập Veros Consulting, ông có 27 năm công tác tại tập đoàn IBM ở nhiều vị trí cấp Chuyên gia về Kỹ thuật và cấp Giám đốc Quản lý.

Ông Lam cũng từng sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải ở vị trí Tổng Giám đốc IBM Trung Quốc (khu vực phía Đông) và hỗ trợ các ngân hàng Trung Quốc và cơ quan Chính phủ về các dự án chuyển đổi kinh doanh theo hướng CNTT trên phạm vi toàn Trung Quốc.

Ở cương vị Tổng Giám đốc của Veros Consulting, ông tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và các Định chế tài chính trong các dự án chuyển đổi mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức.

Ngoài ra, ông Wei Choong Lam đang giảng dạy chương trình Thạc sỹ CNTT trong Kinh doanh (MITB) tại trường đại học Quản trị Singapore và Tổng Giám đốc không điều hành tại công ty TNHH Delta Capita (một trụ sở tư vấn dịch vụ tài chính quốc tế và quản lý tại Anh). Ông Lam tốt nghiệp trường Đại học Waterloo, Canada ngành Toán Tin.

TỔNG QUAN

Hành trình phát triển Chính phủ điện tử của Singapore bắt đầu từ đầu những năm 1980.

Nhờ vào khởi đầu tiên phong và sự tập trung kiên định và mang tính chiến lược, Singapore đã nhiều năm ở được xếp hạng đầu bảng về mức độ sẵn sàng số cho Chính phủ điện tử bởi nhiều tổ chức như Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Đại học Waseda. Có thể nói, Singapore đã chạm tới đích đến của hành trình này.

Tuy nhiên, với thị hiếu chung hiện nay, chính phủ điện tử giờ đang trở thành sự quan tâm của phần lớn các quốc gia, và với sự nổi lên của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hành trình Chính phủ điện tử của Singapore giờ đây có vẻ giống như một bản sử thi.