Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam

chương trình hội thảo

“TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ AN TOÀN, AN NINH MẠNG
CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC”

LỄ KHAI MẠC

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:00

Giới thiệu vips & đại biểu

08:05

Phát biểu khai mạc

Thượng tướng TS.Bùi Văn Nam, Thứ trưởng, Bộ Công an

08:15

Phát biểu chào mừng sự kiện

Đại diện lãnh đạo bộ Thông Tin & Truyền Thông

Báo cáo chính

Chủ trì: Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

08:20

Hướng dẫn triển khai Luật An ninh mạng tại Việt Nam

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An

08:40

Các giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng danh cho khối cơ quan nhà nước và yêu cầu phối hợp

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông

09:00

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2019 tại khu vực ASEAN

Ông John Young, Nguyên Tổng Cục trưởng, Cục phát triển Thông tin truyền thông Singapore(IDA)

09:20

Mô hình, giải pháp quản trị an ninh mạng nhằm giảm thiểu khả năng thất thoát dữ liệu

Lãnh đạo Công ty Bảo mật dữ liệu

09:40

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

10:00

Nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin & Giải pháp bảo mật cho các thiết bị loT

Đại diện tập đoàn Viettel

10:20

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thông dịch vụ tài chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo Công ty Dịch vụ An ninh mạng VINCSS

10:40

Tọa đàm
"Tăng cường bảo mật thông tin và quản trị rủi ro
trên nền tảng kết nối băng thông rộng

Chủ trì: Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Thành phần tham dự

- Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông

- Đại diện tập đoàn Viettel

- Ông John Young, Nguyên Tổng Cục trưởng, Cục phát triển thông tin truyền thông Singapore(IDA)

- Lãnh đạo công ty Dịch vụ An ninh mạng VINCSS

- Lãnh đạo Công ty Bảo mật dữ liệu

12:00

Kết thúc phiên buổi sáng

Chuyên đề 1

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho định chế tài chính, Ngân hàng

Điều phối: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), Bộ Thông tin & Truyền thông

13:30

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ quan tâm vào hiện trạng bảo mật tại các ngân hàng cùng định chế tài chính, tín dụng tại Việt Nam năm 2019

Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia(VNCERT), Bộ Thông tin & Truyền thông

13:50

Kinh nghiệm xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống căn cước công dân điện tử (eID) và ứng dụng eID nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro của các định chế tài chính

Ông John Young, Nguyên Tổng Cục trưởng, Cục phát triển Thông tin và truyền thông Singapore(IDA)

14:10

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các mối nguy an toàn thông tin đối với các tổ chức tài chính, tín dụng

Lãnh đạo tập đoàn Công nghệ

14:30

Gải pháp bảo mật hóa và bảo mật đám mây trước các mối đe dọa an ninh mạng dành cho các tổ chức tài chính

Ông Andy Leung, Giám đốc giải pháp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Juniper Networks

14:50

Tiệc trà & giao lưu

15:10

Mô hình giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin ngành tài chính

Lãnh đạo tập đoàn CMC

15:30

Nhận diện xu hướng cách thức tấn công điển hình nhắm vào hệ các hệ thông tài chính, ngân hàng và cách phòng chống

Lãnh đạo tập đoàn Công nghệ

15:50

Thảo luận
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
cho định chế tài chính, ngân hàng

Điều phối: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), Bộ Thông tin & Truyền thông

Thành phần tham dự:

- Ông John Young, Nguyên Tổng Cục trưởng, Cục phát triển Thông tin truyền thông Singapore(IDA)

- Ông Andy Leung, Giám đốc giải pháp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Juniper Networks

- Lãnh đạo tập đoàn CMC

- Lãnh đạo tập đoàn Công nghệ

17:00

Kết thúc hội thảo

Chuyên đề 2

BẢO MẬT Thông tin cho hệ thống CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Chủ trì: Ông Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng

13:30

Nguy cơ và giải pháp phòng chống các cuộc tấn công vào hạ tầng Chính phủ điện tử

Ông Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Quốc Phòng

13:50

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho trục liên thông văn bản quốc gia

Lãnh đạo tập đoàn Viettel

14:10

Bảo mật dữ liệu dữ liệu công dân từ các thiết bị đầu cuối trong công tác thu thập dữ liệu tạm thời

Chuyên gia bảo mật, Tập đoàn VNPT

14:30

Cơ chế và khả năng bảo mật cho Chính phủ điện tử tích hợp Trí tuệ nhân tạo

Lãnh đạo tập đoàn FPT

14:50

Tiệc trà & giao lưu

15:10

Nguy cơ mất an toàn thông tin từ hệ thống wifi, camera giám sát và giải pháp bảo mật

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ

15:30

Nguy cơ mất an toàn thông tin từ các thiết bị đầu cuối và giải pháp bảo mật

Chuyên gia bảo mật, Tập đoàn BKAV

15:50

Phiên thảo luận
"Thiệt lập hệ thông an toàn thông tin trong quá trình
chuyển đổi số hóa"

Điều phối: Ông Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng

Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo tập đoàn Viettel

- Chuyên gia bảo mật, Tập đoàn VNPT

- Lãnh đạp tập đoàn FPT

- Chuyên gia bảo mật, Tập đoàn BKAV

- Lãnh đạo tập đoàn Công nghệ

17:00

Kết thúc hội thảo