Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam

gala dinner

Tiệc tối HỘI THẢO-TRIỂN LÃM QUỐC GIA VỀ AN NINH BẢO MẬT 2018 đã thu hút hơn 100 khách tham dự vào buổi tiệc tối giao lưu. Tại tiệc tối, khách mời đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá về những xu hướng phát triển trong công nghệ an ninh bảo mật thông tin hiện nay. Đặc biệt, Tiệc tối năm nay đã hoàn thành mục tiêu là cầu nối hiệu quả giúp các lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia CNTT gặp gỡ và trao đổi những cơ hội hợp tác trong tương lai nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho tổ chức của mình.