Ông Phó Đức Giang

Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

CHỦ ĐỀ

An toàn bảo mật dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây - Một số vấn đề quan trọng

TIỂU SỬ

Ông Giang có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và An toàn bảo mật, chuyên sâu về IT GRC - cải tiến quy trình, quản lý dự án, quản lý bảo mật hệ thống CNTT. Ông đã từng nhận giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á năm 2012, tài trợ bởi IDG Việt Nam, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền Thông và VNCERT. Ông chuyên về lĩnh vực tư vấn triển khai ISO 20000/27001/27701, PCI-DSS, tư vấn IT GRC – COBIT v5, hệ thống phát hiện gian lận, đánh giá an toàn bảo mật hệ thống, triển khai nền tảng Omni-Channel (Digital Bank).

TỔNG QUAN

Trong thời kỳ chuyển đổi số, các tổ chức, doanh nghiệp đang có xu hướng dịch chuyển và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây để nâng cao tính hiệu quả, hỗ trợ khả năng mở rộng hoạt động nhanh chóng và linh hoạt trong kinh doanh. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng trong điện toán đám mây mà các doanh nghiệp cần lưu ý là khả năng đáp ứng an toàn bảo mật và riêng tư dữ liệu. Tùy thuộc vào loại hình dịch vụ điện toán đám mây sử dụng sẽ có các yêu cầu và trách nhiệm bảo mật dữ liệu khác nhau. Tại sao cần quan tâm tới vấn đề an toàn bảo mật dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây? Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây ra sao? Khung kiểm soát an toàn bảo mật dữ liệu trên điện toán đám mây cần lưu ý các vấn đề nào? Bài trình bày đến từ PwC Việt Nam sẽ chia sẻ tổng quát về các vấn đề này.