ĐIỂM NHẤN Hội thảo

Hội thảo và Triển lãm quốc gia về An ninh, bảo mật 2020 với chủ đề HIỂM HỌA AN NINH MẠNG, AN TOÀN DỮ LIỆU THỜI ĐẠI SỐ: CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP sẽ tập trung giới thiệu các vấn đề trọng yếu như cơ chế, chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cơ quan quản lý nhà nước; các nguy cơ, hiểm họa; các giải pháp và bài học kinh nghiệm xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống bảo mật thông tin dữ liệu người dùng và hệ thống công nghệ vận hành (Operational Technology). Đây là một điểm nhấn mới của sự kiện vì hiện nay, khi các nền tảng kết nối băng thông rộng ngày một hiện đại hóa thì không chỉ kho dữ liệu người dùng mà chính hệ thống vận hành cũng trở thành đích ngắm của tin tặc. Điều này không chỉ đúng với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ mà còn đặc biệt nguy hiểm đối với hệ thống chính phủ điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến.

Hội thảo sẽ bao gồm phiên Báo cáo chính và hai phiên Chuyên đề.

Phiên Báo cáo chính tập trung trao đổi về nguy cơ, thách thức, giải pháp và chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên nền tảng băng thông rộng thế hệ mới…

Phiên Chuyên đề 1 tập trung vào chủ đề ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, TÀI CHÍNH.

Phiên Chuyên đề 2 sẽ tập trung vào chủ đề BẢO MẬT THÔNG TIN CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ THỐNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA.