ĐIỂM NHẤN Hội thảo

Hội thảo Quốc gia về An toàn, Bảo mật thông tin (Security World) năm 2020 mang chủ đề ĐỊNH HƯỚNG & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN THỜI ĐẠI SỐ sẽ tập trung giới thiệu các vấn đề trọng yếu như kinh nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống bảo mật thông tin dữ liệu người dùng và hệ thống công nghệ vận hành (Operational Technology); các giải pháp công nghệ cấp bách cũng như lâu dài đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cơ quan chính phủ và doanh nghiệp; các giải pháp bảo mật thông tin cho quá trình làm việc từ xa cũng như quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các đơn vị, tổ chức dù ở bất cứ quy mô nào. Dự kiến, hội thảo sẽ được kết nối đến 700 điểm cầu trên toàn quốc với khoảng 100 doanh nghiệp, tổ chức; 80 đơn vị trực thuộc mạng lưới an toàn thông tin và ứng cứu sự cố; 15 đơn vị cung ứng giải pháp an toàn thông tin; 10 diễn giả cao cấp trong nước và quốc tế tham gia. Ngoài các bài báo cáo chính, còn có phiên tọa đàm cấp cao hướng về chủ đề Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình chuyển đổi số - Tầm nhìn, Giải pháp & Yêu cầu hỗ trợ.

Một số chủ đề thảo luận chính bao gồm:
 Xu hướng quản trị an toàn thông tin năm 2020
 Thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm về các mối đe dọa an ninh thông tin cho các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp có hệ thống dữ liệu khổng lồ
 Kinh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống bảo mật thông tin cho nền tảng chính phủ điện tử và cổng dịch vụ công cộng quốc gia
 Giải pháp giám sát an ninh mạng nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống dịch vụ tài chính
 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin trong thời đại kỹ thuật số
 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin