TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Năm 2020, công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ và mang tầm quốc gia. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trọng yếu như chính phủ điện tử, viễn thông, tài chính ngân hàng… đều đã bước đầu được số hóa. Tiêu biểu như chính phủ đã vận hành cổng dịch vụ công quốc gia; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã được mở rộng và đẩy mạnh; hầu hết các ngân hàng đã triển khai dịch vụ ngân hàng số; mạng 4G-5G dự kiến được thương mại hóa trong năm 2020 sẽ nâng mức độ kết nối giữa các thiết bị với hệ thống vận hành lên rất nhiều lần, hình thành một nền kinh tế số vận hành trên nền tảng internet tốc độ cao. Song song với xu thế phát triển đó là nguy cơ tấn công chiếm đoạt dữ liệu người dùng và quyền điều khiển các hệ thống công nghệ vận hành (Operational Technology) của các tổ chức. Những thiệt hại về kinh tế từ việc mất an toàn, an ninh thông tin như thế là vô cùng quan trọng và ảnh hưởng rất lớn.

Từ bối cảnh đó, Hội thảo và Triển lãm quốc gia về An ninh, bảo mật 2020 với chủ đề HIỂM HỌA AN NINH MẠNG, AN TOÀN DỮ LIỆU THỜI ĐẠI SỐ: CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP sẽ tập trung giới thiệu các vấn đề trọng yếu như cơ chế, chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cơ quan quản lý nhà nước; các nguy cơ, hiểm họa; các giải pháp và bài học kinh nghiệm xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống bảo mật thông tin dữ liệu người dùng và hệ thống công nghệ vận hành (Operational Technology). Hội thảo sẽ bao gồm 1 phiên Báo cáo chính và 2 phiên Chuyên đề.

Các chủ đề tham luận chính bao gồm:
- Cảnh báo nguy cơ và các hình thức tấn công mạng trên nền tảng kết nối tốc độ cao trong năm 2020 tại ASEAN.
- Xu hướng tấn công chiếm đoạt quyền điều khiển các hệ thống công nghệ vận hành (Operational Technology) của các tổ chức, doanh nghiệp và giải pháp phòng chống.
- Giải pháp giám sát an ninh mạng nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống dịch vụ tài chính.
- Xây dựng hệ thống cảnh bảo sớm các mối nguy an toàn thông tin đối với các tổ chức thương mại, dịch vụ.
- Nhận diện xu hướng, cách thức tấn công điển hình nhắm vào các công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến và giải pháp phòng chống.
- Nguy cơ mất an toàn thông tin hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng chính phủ điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia và giải pháp bảo mật.
- Cơ chế và khả năng bảo mật cho Chính phủ điện tử tích hợp Trí tuệ nhân tạo.
- Triển khai giải pháp KYC phục vụ chính phủ điện tử và công tác bảo mật dữ liệu công dân.