Ông Đoàn Quang Hoà

Trưởng tư vấn kỹ thuật

IBM Security

CHỦ ĐỀ

Giải pháp tăng cường hiệu quả giám sát và cảnh báo an toàn an ninh thông tin

TIỂU SỬ

Làm việc tại Hà Nội với vai trò là chuyên viên tư vấn công nghệ cho toàn bộ sản phẩm bảo mật của IBM. Phụ trách thị trường Việt Nam và Cambodia. Ở vị trí của mình, anh chịu trách nhiệm tư vấn chiến lược, kiến trúc và giám sát ATTT cho khách hàng. Anh cũng làm việc của các đối tác bảo mật tại Việt Nam để hỗ trợ các khóa đào tạo, work- shop chuyên sâu về bảo mật.
Trước khi làm việc tại IBM, anh đã có thời gian dài làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống cũng như đào tạo về bảo mật tại Việt Nam.