Ông Nguyễn Đăng Khoa

Giám đốc sản phẩm

Công ty An ninh mạng Viettel

CHỦ ĐỀ

Phân tích hành vi người dùng, thực thể mạng và hướng đi mới chống tấn công nâng cao có chủ đích

TIỂU SỬ

Anh Nguyễn Đăng Khoa có hơn 10 kinh nghiệm làm việc trong các dự án về học máy (machine learning), xử lý dự liệu lớn (big data) trong lĩnh vực An toàn thông tin và trên 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển các giải pháp ATTT giúp phát hiện tấn công mạng dựa trên phân tích dữ liệu lớn.