Parasoft South East Asia Pte Ltd

Logo

Địa chỉ

60 Albert Street #09-08 OG Albert Complex S(189969)

Tel

+65 6338 3628

Fax

+65 6297 7597

Website https://www.parasoft.com

GIỚI THIỆU

Mục tiêu và sứ mệnh của Parasoft là hỗ trợ các tổ chức hoàn thiện mạng lưới kết nối của các thiết bị ngày nay bằng phương pháp tự động hoá các khâu tính toán thời gian, cung cấp sự quản lý nhờ những phân tích thông minh để tập trung vào vấn đề.
Công nghệ mà Parasoft mang lại giúp giảm thiểu thời gian, công sức và chi phí vận hành khi sử dụng một phần mềm bảo mật. Lợi thế của Parasoft đến từ những phân tích số liệu, thời gian; đơn vị, tính chất của bài thử API; và các dịch vụ thực tế.
Với các công cụ thử từ nhà phát triển phần mềm, các báo cáo số liệu cấp quản lý, bảng điều khiển, Parasoft hỗ trợ các phần mềm trong công ty với các công cụ tân tiến, thiết yếu để phát triển ứng dụng trong hệ thống nhúng, môi trường doanh nghiêp và Internet kết nối vạn vật, tất cả nhằm hướng tới sự phát triển chiến lược – thử nghiệm nhanh chóng và liên tục, DevOps và an toàn bảo mật

SẢN PHẨM

Đánh giá rủi ro và chứng nhận hợp chuẩn Appscanner trực tuyến cho điện thoại và tệp Bin
Itest: phân tích chi tiết trên Java, hệ thống thử hàng đơn vị& phân tích
Hệ thống thử C++: hệ thống đánh giá chi tiết trên C hoặc C++, hệ thống thử hàng đơn vị & phân tích, hệ thống đánh giá Nhúng.
dotTest: chứng nhận tiêu chuẩn trên C# hoặc VB.NETA
DTP: nền tảng cho Báo cáo tiêu chuẩn SOAtest/Virtualize: hệ thống đánh giá chức năng và khả năng của API + web với Dịch vụ thực tế và End-to-End Testing

• C/C++test

• DTP for Enterprise

• dotTEST

• Jtest

• SOAtest

• LoadTest

• Virtualize

• Appscreener by Solar