Ông Stanley EU

Giám đốc khu vực

Parasoft Singapore & Đông Nam Á

CHỦ ĐỀ

Những điểm cần lưu ý để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ngành Tài chính – Ngân hàng trong bối cảnh dịch COVID-19.

TIỂU SỬ

Ông Stanley Eu là Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Parasoft. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại GE Information Services (bây giờ là GXS), sau đó là Progress Software. Cho đến nay, Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm 2005, Ông gia nhập Parasoft Singapore và giữ vị trí Giám đốc khu vực.
Ông Stanley dẫn dắt các hoạt động trên thị trường ASEAN, tập trung vào phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh đề cao những lợi ích của công tác phòng chống tự động khiếm khuyết (ADP). Parasoft Đông Nam Á đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và gần đây nhất là Campuchia. Ông Stanley đã hỗ trợ nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty quan tâm đến chất lượng & bảo mật nâng cao hiệu suất phát triển và ổn định kinh doanh thông qua nhiều giải pháp của Parasoft. Ông đã tham gia và diễn thuyết tại nhiều sự kiện trong khu vực như EDN Asia (Singapore & Myanmar), Hội thảo ITARC & BITAS (Singapore & Myanmar), Banking Cambodia (Campuchia), Security World (Việt Nam), ASEAN Bankers Forum (Việt Nam), e-Government Symposium (Việt Nam), Interpol World & Govware (Singapore).

TỔNG QUAN