Bà Trần Phương Hồng

Giám đốc – Bộ phận tư vấn CNTT

Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPGM – chi nhánh HCM

CHỦ ĐỀ

Xu hướng quản trị an toàn thông tin năm 2020.

TIỂU SỬ

Bà Hồng có hơn 14 năm kinh nghiệm CNTT với nhiều kinh nghiệm trong tư vấn tất cả các khía cạnh của giải pháp CNTT cho doanh nghiệp từ đánh giá, xem xét, kiểm toán, thiết kế, thực hiện, hỗ trợ và đào tạo.

TỔNG QUAN

Xu hướng quản trị trong Quý 4/2019, bao gồm nội dung:
1. Tuân thủ Thông tư 18/2018/TT- NHNN và các quy định khác
1. Tuân thủ Thông tư 18/2018/TT- NHNN và các quy định khác
3. An toàn bảo mật điện toán đám mây
4. Rủi ro bên thứ ba
5. Tự động hóa thông tin