Ông Trần Văn Hoà

Chuyên viên cao cấp, Đại tá, PGS, TS

Học viện An ninh nhân dân

CHỦ ĐỀ

Cảnh báo nguy cơ và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hoạt động làm việc tại nhà và họp trực tuyến mọi cấp độ.

TIỂU SỬ

 Nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
 Nguyên Phó chánh văn phòng Interpol Việt Nam
 Nguyên Phó cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công An
 Chuyên viên cao cấp Học viện An ninh nhân dân Bộ Công an

TỔNG QUAN