Ông Trần Xuân Hậu

Chuyên gia nghiên cứu Dữ liệu

BigData - FPT Telecom

CHỦ ĐỀ

Giải pháp sử dụng BigData để bảo vệ người dùng Internet khỏi các trang web nguy hại

TIỂU SỬ

Công việc: Phát triển các mô hình machine learning giải quyết các bài toán detection, classification, cyber security dựa vào khai thác dữ liệu lớn, giúp tối ưu hệ thống tại FPT Telecom.
Background: Master Toán Tài chính định lượng tại JohnVon Neumann VN.

TỔNG QUAN

Paper đã publish:
- DNS graph mining for malicious domain detection - 2017
- Multi-Confirmations and DNS Graph Mining for Malicious Domain Detection - 2019