Ông VŨ MINH TRÍ

Giám đốc điều hành

VNG Cloud

CHỦ ĐỀ

Nâng cao chất lượng dịch vụ điện toán đám mây, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

TIỂU SỬ

- CEO VNG CLOUD.

- 13+ năm là CEO tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới:

+ Microsoft Vietnam và thị trường mới nổi

+ Qualcomm Indochina & Thái lan

+ Yahoo! Đông Dương

+ Sony Ericsson Đông Dương

- Đồng hành cùng chính phủ Việt Nam, phát triển CNTT trong các lĩnh vực chủ chốt:

+ Hạ tầng CNTT – An ninh mạng.

+ Gia tăng năng suất và năng lực cạnh tranh cho khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục.

+ Tiên phong đặt các nền tảng của CMCN 4.0 tại Việt Nam.

+ Là CEO đưa Microsoft tăng trưởng hơn 300% trong 5 năm và liên tục 4 năm đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất” tại Việt Nam.

+ Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ 2016.

TỔNG QUAN