Ông Bùi Hà Long

Phó trưởng phòng

Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số, Cục Tần số vô tuyến điện.

CHỦ ĐỀ

PHỔ TẦN SỐ CHO 5G Ở VIỆT NAM

TIỂU SỬ

Ông Bùi Hà Long có trên 15 năm làm công tác quản lý tần số trong các lĩnh vực ấn định tần số và quy hoạch tần số. Hiện nay ông Long đang phụ trách nghiên cứu quy hoạch tần số cho hệ thống thông tin di động 5G của Việt Nam.
Năm 2012, ông Long được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) bầu vào vị trí Phó chủ tịch Nhóm nghiên cứu số 5 của nghiên cứu về các hệ thống thông tin vô tuyến IMT, hàng không, hàng hải, di động mặt đất.
Năm 2015, ông Long được Liên minh Viễn thông Châu Á - TBD (APT) bầu vào vị trí Chủ tịch Nhóm công tác số 5 của Hội nghị APG-19 phụ trách về các vấn đề phổ tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến mặt đất, hàng không, hàng hải.

TỔNG QUAN