Ông Lê Xuân Chiến

Chuyên viên phòng Nghiên cứu sản phẩm

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

CHỦ ĐỀ

HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH CÁC MẢNG DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ 5G

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Lê Xuân Chiến, sinh năm 1988, chuyên viên phòng Nghiên cứu sản phẩm, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM chuyên ngành Điện tử viễn thông – Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) năm 2011. Lấy bằng Thạc sĩ 2 chuyên ngành Xử lý tín hiệu, hình ảnh, hệ thống nhúng và tự động hóa (SISEA) của Đại học Rennes 1, Pháp năm 2013 và bằng Tiến sĩ ngành Xử lý tín hiệu và Viễn thông cũng tại Đại học Rennes 1 vào năm 2017. Sau đó có hai năm nghiên cứu sau tiến sĩ về mô phỏng hệ thống LoRa và LoRaWAN tại viện IRISA Rennes trước khi về Việt Nam công tác tại Trung tâm MobiFone R&D năm 2019.

TỔNG QUAN