ĐIỂM NHẤN Hội thảo

Hội thảo và Triển lãm World Mobile Broadband & ISP 2020 mang chủ đề “5G & CÔNG NGHỆ BĂNG THÔNG RỘNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ: TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ” sẽ tập trung vào mục tiêu giới thiệu lộ trình, kinh nghiệm triển khai, đề xuất công nghệ mới nhằm thúc đẩy việc phát triển các dịch vụ viễn thông di động và cố định, trong đó tập trung vào dịch vụ cung cấp data và dịch vụ nội dung số trên nền tảng data đó. Ngoài ra, còn có một số điểm nhấn đáng chú ý khác như việc công bố kết quả khảo sát nhu cầu và mức độ hài lòng các dịch vụ viễn thông tại 5 quốc gia tiêu biểu trong khu vực ASEAN, bao gồm Singapore, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar do IDG ASEAN thực hiện, qua đó giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông có một cái nhìn vừa toàn cảnh, vừa chi tiết về nhu cầu khách hàng về các dịch vụ viễn thông cũng như những tiêu chí thể hiện mức độ hài lòng của khách hàng. Hội thảo sẽ có 1 phiên Báo cáo chính và 2 phiên Chuyên đề.

Phiên Báo cáo chính tập trung trao đổi lộ trình quy hoạch, phát triển 5G tại Việt Nam; kinh nghiệm thương mại hóa 5G tại các quốc gia phát triển, mô hình nền kinh tế số trên nền tảng kết nối tốc độ cao, xây dựng hệ sinh thái trên nền tảng kết nối…

Trong khuôn khổ Hội thảo World Mobile Broadband & ISP 2020 còn có lễ công bố kết quả chương trình bình chọn Băng thông rộng di động & ISP. Chương trình bình chọn do IDG Vietnam phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, thời gian khảo sát và bình chọn bắt đầu từ tháng 1/2020, Hội đồng Bình chọn giải thưởng bao gồm các chuyên gia, các nhà quản lý lĩnh vực viễn thông đến từ Bộ Thông tin và truyền thông, các tập đoàn công nghệ viễn thông lớn trong nước và quốc tế. Tổng cộng có 5 hạng mục khảo sát, bình chọn tập trung vào chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng của các nhà mạng.