ĐIỂM NHẤN Hội thảo

Hội thảo và Triển lãm World Mobile Broadband & ICT 2021 mang chủ đề “PHÁT TRIỂN 5G & HẠ TẦNG BĂNG THÔNG RỘNG GÓP PHẦN THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM” sẽ bao gồm 1 phiên Báo cáo chính và 2 phiên chuyên đề diễn ra song song. Phiên Báo cáo chính sẽ tập trung giới thiệu, trao đổi, thảo luận về các chủ đề nóng trong năm 2021 như góp ý sửa đổi luật Viễn thông; giới thiệu mô hình, phương thức, giải pháp đầu tư hạ tầng mạng 5G sao cho hiệu quả, tiếp theo là giới thiệu một số mô hình sản xuất, kinh doanh mới dựa trên nền tảng internet tốc độ cao thế hệ mới có thể ứng dụng sớm tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy việc hình thành nền kinh tế số. Dự kiến tham gia trình bày, trao đổi trong phiên Báo cáo chính là các nhà quản lý, các chuyên gia cao cấp dến từ các đơn vị quản lý nhà nước về viễn thông, các đơn vị nhà mạng, các công ty, tập đoàn công nghệ tiêu biểu trong nước và quốc tế. Phiên Chuyên dề 1 có chủ đề XÂY DỰNG, KHAI THÁC HIỆU QUẢ HẠ TẦNG VÀ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN NỀN TẢNG 5G sẽ tập trung giới thiệu mô hình và tương lai dịch vụ nội dung số hoạt động trên nền tảng internet tốc độ cao. Phiên Chuyên đề 2 có chủ đề CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG THẾ HỆ TIẾP THEO sẽ tập trung vào giới thiệu các giải pháp điện toán đám mây hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tổ chức. Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung truyền thống có kết hợp truyền hình trưc tuyến đến các điểm cầu là các Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ ngành viễn thông và chuyển đổi số cùng một số đơn vị có đăng ký với Ban Tổ chức
Trong khuôn khổ Hội thảo World Mobile Broadband & ICT 2021 còn có chương trình bình chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Băng thông rộng di động & ISP tiêu biểu năm 2021. Chương trình bình chọn do IDG Vietnam phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam tổ chức, thời gian khảo sát và bình chọn bắt đầu từ tháng 1/2021, Hội đồng Cố vấn Bình chọn giải thưởng bao gồm các chuyên gia, các nhà quản lý lĩnh vực viễn thông đến từ Bộ Thông tin và truyền thông, các tập đoàn công nghệ viễn thông lớn trong nước và quốc tế. Tổng cộng có 5 hạng mục khảo sát, bình chọn tập trung vào chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng của các nhà mạng và 1 hạng mục khảo sát dành cho đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tiêu biểu tại thị trường Việt Nam.