Ông Đoàn Quang Hoan

Tổng Thư ký

Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Tọa đàm: phát triển sản phẩm, dịch vụ băng thông rộng di động và cố định tại Việt Nam – một số vấn đề cần lưu ý”

TIỂU SỬ

Ông Đoàn Quang Hoan, sinh 12/07/1958. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà nội ngành vô tuyến điện 1980. Ông đã có bằng thạc sỹ điện tử viễn thông vào năm 2006 và làm việc tại Cuc Tần số Vô tuyến điện từ 1994. Ông trở thành Cục trưởng Cuc Tần số Vô tuyến điện từ 2016. Hiện ông là Tổng thư ký Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam.
Ông Hoan cũng là thành viên của Uỷ Ban điều hành Tần số của ITU từ 2015.

TỔNG QUAN