Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục Trưởng

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (MIC)

CHỦ ĐỀ

Định hướng và các vấn đề doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần phải lưu ý khi chuyển đổi hoạt động lên môi trường cloud.

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Trọng Đường hiện là Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (MIC). Trước đó, ông từng giữ chức vụ quan trọng như Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin; Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia Việt Nam (VNCERT), Tổng giám đốc Bộ phận CNTT của MIC từ năm 2009 đến năm 2015. Ông Đường tốt nghiệp tại Hà Nội Việt Nam với vai trò là kỹ sư kiểm soát tín hiệu; Nhận được văn bằng tốt nghiệp trong các hệ thống truyền thông tại Melbourne, Úc; Đạt được Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật trong Kỹ thuật Viễn thông cũng ở Melbourne, Úc. Ông Đường tham gia Bộ Bưu chính Viễn thông (tên cũ là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam) với tư cách là nhà hoạch định chính sách tại Bộ Công nghiệp CNTT từ năm 2003. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Bộ phận CNTT của MIC năm 2007 và sau đó Tổng Cục trưởng Cục CNTT từ năm 2009. Ông cũng là Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Thông tin và Truyền thông Quốc gia (NSC-ICT), Chính phủ Việt Nam. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Trung tâm VNCERT từ năm 2015. Công việc trước đây của anh là Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, là Giám đốc các dự án của Chính phủ (2000-2003). Trước đó, ông làm việc tại Công ty thành viên của Tổng công ty Điện tử và Công nghệ thông tin Việt Nam, với tư cách là Kỹ sư thiết kế điện tử (1991-1994); Giám đốc Nhà máy điện tử (1994-1996); Vụ trưởng Vụ Kỹ thuật và Năng suất (1995-1999).

TỔNG QUAN