TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Trong năm 2021, các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã triển khai thí điểm hạ tầng mạng 5G và đã thu được những kết quả tích cực. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thì Việt Nam sẽ thương mại hóa mạng 5G trong năm 2020. Cùng với việc phát triển mạng di động thế hệ mới, Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm việc phát triển hạ tầng các hạ tầng kết nối viễn thông khác Song hành với những nỗ lực phát triển hạ tầng kết nối của các tổ chức viễn thông, các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ tại Việt Nam cũng tích cực chuyển đổi số để hướng tới một nền kinh tế số, xã hội số toàn diện vào năm 2030 theo như đề án chuyển đổi số quốc gia. Như vậy, thị trường viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để đầu tư khai thác, từ hạ tầng kết nối đến các dịch vụ nội dung số hay đầu tư, ứng dụng các giải pháp công nghệ cao nhằm gia tăng hiệu quả và thay đổi toàn diện bộ mặt các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ…

Trong bối cảnh đó, Hội thảo và Triển lãm World Mobile Broadband & ISP 2021 sẽ tập trung vào mục tiêu giới thiệu lộ trình, kinh nghiệm triển khai, đề xuất công nghệ mới nhằm thúc đẩy việc phát triển hạ tầng viễn thông di động và cố định cũng như xu hướng phát triển các dịch vụ nội dung số trên nền tảng đó.

Hội thảo sẽ có 1 phiên Báo cáo chính tập trung trao đổi lộ trình quy hoạch, phát triển 5G tại Việt Nam; kinh nghiệm thương mại hóa 5G tại các quốc gia phát triển, mô hình nền kinh tế số trên nền tảng kết nối tốc độ cao, xây dựng hệ sinh thái trên nền tảng kết nối…

Phiên Chuyên đề 1 tập trung vào chủ đề Phát triển dịch vụ nội dung số - Xu hướng và giải pháp công nghệ với các vấn đề như các quy định phát triển nội dung số, thương mại điện tử, thực tế ảo, các xu hướng nội dung số khác.

Chuyên đề 2 sẽ tập trung vào chủ đề Các giải pháp công nghệ góp phần tối ưu hóa nền tảng băng thông rộng tốc độ cao với các vấn đề như giải pháp tối ưu hóa hạ tầng băng thông rộng di động (Mobile Broadband), giải pháp tối ưu hóa kết nối băng thông rộng cố định (ISP), bảo mật trên nền tảng băng thông rộng tốc độ cao, IPv6…

Song song với chương trình hội thảo, triển lãm Công nghệ viễn thông 4G/LTE-5G & ISP sẽ quy tụ nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin và công nghệ viễn thông mới góp phần tạo bước đột phá trong việc quản lý, vận hành ngành nghề trọng điểm như y tế, giáo dục, giao thông, tài chính-ngân hàng…