Ông Đoàn Quang Hoan

Tổng thư kí

Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam

CHỦ ĐỀ

PHÁT TRIỂN 5G VÀ HẠ TẦNG BĂNG THÔNG RỘNG GÓP PHẦN THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

TIỂU SỬ

Ông Đoàn Quang Hoan, sinh 12/07/1958. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà nội ngành vô tuyến điện 1980. Ông đã có bằng thạc sĩ điện tử viễn thông vào năm 2006 và làm việc tại Cục Tần số Vô tuyến điện năm 1994. Ông trở thành Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện năm 2016. Hiện ông là Tổng thư ký Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam. Ông Hoan cũng là thành viên của Uỷ Ban điều hành Tần số của ITU từ 2015

TỔNG QUAN