Ông Lê Quý Nam

Phó Trưởng ban CLSP, VNPT Media

CHỦ ĐỀ

Các giải pháp công nghệ góp phần tối ưu hóa nền tảng băng thông rộng tốc độ cao & Thách thức xây dựng hệ sinh thái nội dung số

TIỂU SỬ

Ông Lê Quý Nam hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng Ban CLSP - Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media). Trước đó, anh đã có nhiều năm cống hiến và giữ những vị trí quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Tại VNPT, trong những năm vừa qua, anh cùng các cộng sự của mình đã đón đầu làn sóng công nghiệp 4.0 trong việc phát triển các hệ thống nền tảng chiến lược của VNPT như: VAS Cloud, IoT, Big data, Tài chính số, Hệ sinh thái số... và hàng trăm dịch vụ số mới khác.

TỔNG QUAN