Ông LÊ VĂN TUẤN

Phó Cục Trưởng, Cục Viễn Thông

CHỦ ĐỀ

Tọa đàm: phát triển sản phẩm, dịch vụ băng thông rộng di động và cố định tại Việt Nam – một số vấn đề cần lưu ý”

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Lê Văn Tuấn đã gia nhập Cục Tần Số Vô tuyến điện từ năm 1995 và đã làm việc trên các lĩnh vực khác nhau về quản lý tần số và quỹ đạo vệ tinh.
Vào năm 1999-2003, ông đã tích cực tham gia phối hợp vệ tinh với nhiều quốc gia để bảo đảm tần số và xung chọn quỹ đạo cho các vệ tinh Vinasat. Ông cũng tích cực tham dự các hội nghị hợp tác về tần số xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
Ông Lê Văn Tuấn chịu trách nhiệm hoạch định và chính sách phổ tần từ năm 2005, ông đã tích cực đóng góp vào việc phát triển các chính sách và kế hoạch phổ tần Việt Nam như: Luật tần số vô tuyến, Bảng phân bổ quốc gia, kế hoạch băng tần cho các hệ thống di động, kế hoạch phân bổ cho các dịch vụ phát sóng, quy định phổ tần cho phạm vi ngắn Thiết bị, sắp xếp tần số cho các dịch vụ Fix và Mobile, Kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số TV.
Trong lĩnh vực hoạt động quốc tế, ông đã tích cực tham gia WRC-2003, WRC- 2007, WRC-2012 và WRC -2015. Ông là Trưởng Phái đoàn Việt Nam trong hầu hết các cuộc họp của APG và AWG kể từ năm 2005.
Ông cũng là người góp phần tạo nền tảng và là Chủ tịch của phân nhóm Quản lý quang phổ của ASEAN (ARM) và đồng Chủ tịch của Diễn đàn chính sách tần số ASEAN (ASPF).
Ông đã được bầu Phó chủ tịch AWG (APT).
Từ năm 2011 cho đến năm 2020, ông là Phó Cục Trưởng của Cục Tần Số Vô Tuyến Điện. Tháng 2 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Viễn thông.

TỔNG QUAN