Ông Nguyễn Anh Dũng

Phó Giám đốc ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp

Tổng Công ty VNPT- Vinaphone

CHỦ ĐỀ

Internet tốc độ cao trực tuyến mọi nơi

TIỂU SỬ

Hiện tại ông Nguyễn Anh Dũng đang giữ chức vụ Phó GĐ Ban Khách hàng tổ chức doanh nghiệp (Tổng công ty VNPT VinaPhone) phụ trách xây dựng chính sách kinh doanh các dịch vụ VT-CNTT trong lĩnh vực khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Ông đã trải qua các vị trí vai trò team leader hệ thống Core và vô tuyến của VNPT.

TỔNG QUAN