Ông Nguyễn Phong Nhã

Phó cục trưởng Cục Viễn thông (VNTA) từ năm 2011.

CHỦ ĐỀ

Thị trường viễn thông Việt Nam và định hướng phát triển trong năm 2020

TIỂU SỬ

Ông tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Viễn thông.

TỔNG QUAN

Ông có kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng chính sách quản lý viễn thông. Đã tổ chức triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, tạo điều kiện cho người sử dụng có thêm lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhưng vẫn giữ nguyên số thuê bao. Đã tham gia xây dựng chính sách phát triển thông tin vô tuyến 3G, 4G và gần đây là đề xuất tiêu chí thử nghiệm 5G tại Việt Nam.