Ông Nguyễn Phong Nhã

Phó cục trưởng

Cục Viễn thông (VNTA)

CHỦ ĐỀ

Định hướng sửa đổi luật Viễn thông và tái cấu trúc thị trường viễn thông Việt Nam đến năm 2025

TIỂU SỬ

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng chính sách quản lý viễn thông. Đã tổ chức triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, tạo điều kiện cho người sử dụng có thêm lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhưng vẫn giữ nguyên số thuê bao. Đã tham gia xây dựng chính sách phát triển thông tin vô tuyến 3G, 4G và gần đây là đề xuất tiêu chí thử nghiệm 5G tại Việt Nam. 

TỔNG QUAN